VOLAJTE (PO - PI): +420 388 303 021
Magazín
  • Sme riadnym členom Asociácie inkasných agentúr
  • Ponúkame komplexné služby v oblasti pohľadávok
  • Viac ako 10 rokov skúseností
  • Profesionálny prístup k partnerom aj dlžníkom
Image 0 - Asociace inkasních agentur

Dá sa dostať z dlhovej pasce?Áno, ale musíte naozaj chcieť svoje záväzky riešiť včas a riadne

23.10.2014

O spoluobčanov, ktorí sa dostali do finančnej tiesne alebo majú problémy so splácaním pôžičiek, nie je dnes núdza. Napriek tomu však uvediem príklad ukazujúci, že ak sa problémy začnú riešiť včas, nemusí byť ešte vôbec nič stratené. Nižšie uvedený reálny príbeh klienta ukazuje, že to nie je len prázdna fráza.

Image 0

V tomto príbehu mu budeme hovoriť - pán Jiří.Prvýkrát sa do vymáhania pán Jiří dostal v septembri roku 2011 a to konkrétne s dlhmi na kreditnej karte (úroky cez 30% ročne), spotrebiteľské úvery (úroky okolo 15% ročne) - celkovo si požičal skoro štvrť milióna korún.Splátky mu čoskoro prerástli cez hlavu, a keď js em ho vo vymáhaní stretol opakovane, už mal celkový dlh 420 tisíc vrátane nákladov hroziacej exekúcie!

Riešenie šité na mieru?Preč nie ..

Pán Jiří vlastnil byt, ale neustále sa chcel predaji vyhnúť. Avšak Americkú hypotéku , s exekúciou na krku, by u žiadneho solídneho bankového ústavu nezískal, a ručiť nehnuteľnosťou za pôžičku od nebankovej spoločnosti je naozaj veľké riziko, pretože nebankové úvery jednoducho nie sú práve cestou z pekla, aj keby sa tak stokrát tvárili.Nakoniec na riešenie situácie zaistením tretej osoby, ktorú vybral ako najlepšiu možnosť po porade so solídnym finančným poradcom.

Odhadovaná cena nehnuteľnosti bola milión korún. Jiří chcel predajom získať aspoň 600 tisíc (420 tisíc na umorenie všetkých dlhov a 180 tisíc na nové auto).Podarilo sa mu zohnať investora, ktorý pristúpil na odkúpenie bytu v celkovej dĺžke tri roky.Tri roky je totiž doba nutná na vyčistenie bankových registrov , kde môže pán Jiří, ak bude plniť nové záväzky získať následný hypotekárny úver a nehnuteľnosť odkúpiť späť.Po vzájomnej dohode s investorom došli k cene 700 tisíc. Požadovaných 600 tisíc navýšil o nutné prostriedky na daň z prevodu nehnuteľností a ako rezervu pre prípad, že by pán Jiří neplatil, ako bolo spoločne dohodnuté, a hrozilo, že by chcel investor byt predať pre neplnenie zmluvy.

Finálne bolo pánovi Jiřímu dovolené ďalej bývať vo svojom byte na základe nájomnej zmluvy. Vyhotovená zmluva definovala tieto podmienky: mesačne 5500 korún (z toho 3500 splátka investorovho úveru a 2000 odmena pre investora). Ďalej uzatvorená zmluva o budúcej zmluve sa uvádza, že po troch rokoch môže pán Jiří nehnuteľnosť odkúpiť späť.

Image 1

Zachovanie finančnej rezervy

Nákup vozidla za 180 tisíc nakoniec finančný poradca pánovi Jiřímu vyhovoril. Peniaze nechal radšej zhodnocovať, kedy v priebehu troch rokov mu zarobili zhruba 60 tisíc!

Nesmiernym pokrokom bolo, že sa pán Jiří zo svojej predchádzajúcej skúsenosti poučil, nájomné platil vždy včas a riadne, a dokonca si ešte odkladal z príjmu časť peňazí na rezervu.V roku 2011 mal príjem 13 tisíc a stranou si dával tisícku mesačne, od konca roku 2013 mal príjem 18 tisíc a sporil si až päť tisíc.Po dobu nájmu bytu (teda 3 roky) si sám ušetril cca stotisícovú rezervu.

V týchto dňoch si podľa dohodnutých podmienok odkupuje svoju nehnuteľnosť späť.Jeho záznamy v register etk sú pre banku prijateľné, takže na nákup "svojej" nehnuteľnosti už nebude problém dostať hypotéku.Mesačne má splácať 3500 korún a vzhľadom k nastavenému odkladanie finančných prostriedkov a aktuálne slušne platenému zamestnaniu má aj naďalej v pláne odkladať mesačne finančnú rezervu päť tisíc, z ktorej si môže zaobstarať vytúžené auto, a aktuálna hodnota jeho investície (odložený nákup auta za 180 tisíc) tvorí 240 tisíc, ktoré sa mu zhodnocujú ďalej.

Veľký kus driny, nie rozprávka o tom, ako sa to samo vyriešilo ...

Pán Jiří nakoniec uspel pri riešení svojich záväzku a ešte sa za pomoci odborníka naučil dobre zhodnotiť svoje zarobené peniaze. Potreboval k tomu najmä veľké odhodlanie, zodpovednosť, vytrvalosť a sebadisciplínu.A samozrejme osobito vypracovaný finančný plán.Dá sa teda zvládnuť aj na prvý pohľad nemožné, ale musí byť vždy chuť svoju životnú situáciu cielene riešiť a reagovať vždy včas a zodpovedne na svoju finančnú situáciu.P okud v situácii, ako bol pán Jiří, nepodniknete nič a budete čakať, že sa nejako sama vyrieši ..., áno vyrieši sa, ale vo Váš neprospech a skôr alebo neskôr s najväčšou pravdepodobnosťou prídete o strechu nad hlavou a vaše životné zázemie !!!


Pýtate sa, čo z toho mal spomínaný investor?

Investor zarobil za tie tri roky na nájme zhruba jedno percento z kúpnej ceny. Ak využil vlastný zdroj peňazí, tvorí celý nájom jeho zisk. Ak financoval kúpu prostredníctvom hypotéky, potom časť nájomného použije na umorenie hypotekárneho úveru a časť mu zostane ako istá renta.Po dohodnutej dobe od neho dlžník odkúpi nehnuteľnosť späť - za rovnakú cenu, za ktorú predával.

Možné riziko investora tvorí fakt, že nájomník nedodrženie podmienky zmluvy.Potom ale investor čoby majiteľ nehnuteľnosti môže túto predať za účelom pokrytia nákladov.Preto sa nehnuteľnosť predáva pod cenu, maximálne do 80 percent hodnoty nehnuteľnosti tak, aby prípadný predaj mohol prebehnúť vždy rýchlo, so ziskom a tiež pre vyrovnanie prípadné zmeny cien na trhu s nehnuteľnosťami.