VOLAJTE (PO - PI): +420 388 303 021
Služby pre partnerov
  • Sme riadnym členom Asociácie inkasných agentúr
  • Ponúkame komplexné služby v oblasti pohľadávok
  • Viac ako 10 rokov skúseností
  • Profesionálny prístup k partnerom aj dlžníkom
Image 0 - Asociace inkasních agentur

Call Centrum

Call centrum

Úspešne plneným cieľom Call centra našej spoločnosti je poskytovanie všetkých služieb v tejto oblasti na profesionálnej úrovni a využívať všetkých získaných informácií, ako spätnej väzby pre dynamické plánovanie všetkých potrieb našich klientov.

Call Centrum je vybavené modernou technológiou, vďaka ktorej je naša IT oddelenie schopné pružne reagovať na požiadavky našich klientov a prevádzku Call Centra týmto požiadavkám prispôsobiť.

V posledných rokoch silnie snaha zvýšiť kvalitatívne výsledky call centra, namiesto iba kvantitatívnych. To znamená, že naša spoločnosť opúšťa model, kedy cieľom bolo obslúžiť čo najviac zákazníkov, za čo najkratší čas. Vďaka novým technológiám je možné ponúknuť oveľa väčšiu škálu služieb. Takto možno rozdeliť naše call centra na:

Informačné call centra - vybavujúci iba požiadavky na získanie informácií

Servisné call centra - špecializovaná na predpredajný aj popredajný starostlivosť

Vymáhacie call centra - realizujúci požadované operácieImage 0 -

Image 1 -Mám záujem o túto službu