VOLAJTE (PO - PI): +420 388 303 021
Služby pre dlžníkov
  • Sme riadnym členom Asociácie inkasných agentúr
  • Ponúkame komplexné služby v oblasti pohľadávok
  • Viac ako 10 rokov skúseností
  • Profesionálny prístup k partnerom aj dlžníkom
Image 0 - Asociace inkasních agentur

Otázky pre dlžníka

Ak potrebujete sa na niečo opýtať, poslať potvrdenie o platbe, doložiť neoprávnenosť pohľadávky, ktorú sme dostali do správy, alebo nás informovať že nie ste schopný uhradiť záväzok v určených lehotách, neodkladne nás kontaktujte na telefónnom čísle uvedenom v zaslanej korešpondenciu, tu alebo na telefónnom čísle +421 262 310 040.

Veľmi si Vážime vašej snahy svoj záväzok riešiť!

Ak Vám bola nami doručená akákoľvek upomienka alebo SMS správa, riešte prosím záležitosť len s našou spoločnosťou. Rokujeme v zastúpení subjektu, ktorému dlhujete finančné prostriedky a týmto sme poverení k riešeniu Vašej pohľadávky.

Začnete chcete riešiť svoj ​​záväzok včas, predídete zbytočným komplikáciám, zbytočnému predlžovaniu doby riešenia a neúmernému navyšovaniu celkovej dlžnej čiastky.Súčasne tým zvýšite šancu na n Ale žena rýchleho riešenie vášho finančného problému.

Riaďte sa heslom - "všetko sa dá riešiť"